egg tempera paintings

katarzyna koltan

egg-tempera-prepPainting with egg yolk goes all the way back to ancient Greece. The Egyptians and Romans were familiar with the technique as well. They would start with color, in the form of powdered pigments – ochers and umbers ground from the earth; celestial lapis lazuli blues made from pulverized stone; rich and smoky blacks of burnt bones and sticks. The powdered pigments were combined with water, and then tempered with a „binder”, something to make it all hold together and stick. When the binder used was egg yolk, it was called an egg tempered paint, or egg tempera for short.
Wykorzystywanie w malarstwie żółtka jajek sięga czasów starożytnej Grecji. Technika ta nie była obca także starożytnym Egipcjanom i Rzymianom. Zaczęła się od barw w postaci sproszkowanych pigmentow – ochry i umbry wydobywanych z ziemi; błękitu lapis lazuli ze sproszkowanego kamienia; smolistych czerni ze spalonych kości. Sypkie pigmenty mieszane były z wodą i łączone „spoiwem”, czymś co utrzymywało i sklejało całość. Kiedy spoiwem stało się żółtko jajka kurzego, technikę zaczęto nazywać „utrwalaną jajkiem”, czyli temperą jajeczną.